Hướng dẫn sử dụng công cụ tìm kiếm Khách hàng mục tiêu trên mạng xã hội

Hướng dẫn sử dụng công cụ tìm kiếm Khách hàng mục tiêu trên mạng xã hội

Khi sử dụng công cụ Tìm kiếm khách hàng mục tiêu miễn phí trên mạng xã hội Facebook, Linkedin, Twitter của TimDoiTacKinhDoanh.Vn, nhiều máy tính không nhận được kết quả do trình duyệt của các bạn đang ở trạng thái bật chế độ mở cửa sổ kết quả tìm kiếm, do vậy bạn không theo dõi được kết quả trả về là một danh sách khách hàng mục tiêu theo các tiêu chí tìm kiếm mà Bạn đã chọn, các bước thực hiện như sau:

+ Bước 1: Sau khi Bạn đã chọn các điều kiện tìm kiếm xong và bạn nhấn vào nút "Tìm Kiếm" thì một lựa chọn nhỏ hiện lên như ở hình vuông mầu đỏ số 1 ở hình dưới, Bạn kích vào hình đó.

Hình 1: Thao tác ban đầu để bật cửa sổ kết quả tìm kiếm khách hàng mục tiêu

+ Bước 2: Trong cửa sổ mới hiện ra như hình dưới, Bạn kích chọn vào ô vuông mầu đỏ số 2, cuối cùng kích vào ô chữ nhật mầu đỏ thứ 3 để hoàn thành việc bật cửa sổ kết quả tìm kiếm khách hàng mục tiêu.

Hình 2: Thao tác ban đầu để bật cửa sổ kết quả tìm kiếm khách hàng mục tiêu

Như vậy, đến đây Bạn hoàn toàn có thể nhận được kết quả tìm kiếm khách hàng mục tiêu qua công cụ miễn phí này của TimDoiTacKinhDoanh.Vn rồi.

Chúc Bạn nhận được nhiều cơ hội kinh doanh từ kết quả của các công cụ này!

Đăng một lời bình

Đòn bẩy công nghệ dành cho doanh nghiệp

Cookies

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Chấp nhận