Những công việc liên quan đến kế toán mà doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 01/2021

Những công việc liên quan đến kế toán mà doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 01/2021

Trong tháng 01 năm 2021 này, doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực kế toán gì để tránh bị cơ quan thuế phạt? Bài viết này sẽ lần lượt giải đáp giúp Bạn.

I. Lập tờ khai thuế môn bài cho những công ty thành lập từ 25/02/2020

* Nộp thuế môn bài 2021

- Căn cứ tại :Điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC.

-Mức môn bài phải nộp năm 2021ngày 30/01/2021

- Mức 1: vốn kd>10 tỷ; môn bài: 3.000.000; nộp vào tiểu mục: 2862.

- Mức 2: vốn kd<=10 tỷ; môn bài: 2.000.000; nộp vào tiểu mục: 2863.

- Mức 3: cửa hàng, chi nhánh, văn phòng... 1.000.000; nộp vào tiểu mục: 2864.

II. Nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV/2020

-Căn cứ tại: Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

-Hạn cuối là ngày 30/01/2021.

III. Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2020

-Căn cứ tại: Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

-Trước ngày 15/01/2021.

- Người sử dụng lao động báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2020.

IV. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

a. Đối tượng khai theo tháng

- Căn cứ tại: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

-Hạn cuối là ngày 20/01/2021.

- Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2020.

b. Đối tượng khai theo quý

- Căn cứ tại: Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Hạn cuối là ngày 30/01/2021.

- Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý IV/2020.

V. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

a. Đối tượng báo cáo theo tháng

- Căn cứ tại: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

- Hạn cuối là ngày 20/01/2021.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2020.

b. Đối tượng báo cáo theo quý

- Căn cứ tại: Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

- Hạn cuối là ngày 30/01/2021.

- Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2020.

VI. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

a. Đối tượng khai theo tháng

- Căn cứ tại: Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Hạn cuối là ngày 20/01/2021.

- Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12/2020 (nếu có).

b. Đối tượng khai theo quý

- Căn cứ tại: Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Hạn cuối là ngày 30/01/2021.

- Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý IV/2020

VII. Nộp kinh phí Công đoàn tháng 01/2021

- Căn cứ tại: Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

- Hạn cuối là 31/01/2021.

VIII. Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2021

- Căn cứ tại: Khoản 1 Điều 7 Quy trình thu bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

- Hạn cuối là ngày 31/01/2021.

IX. Báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ tự in

- Căn cứ tại: Khoản 1 Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC.

- Hạn cuối là ngày 30/01/2021.

X. Nộp thang lương, bảng lương

-Nơi nộp: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

-Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương.

Đối với doanh nghiệp đang sử dụng bảng lương mà mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì phải xây dựng thang, bảng lương bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Theo khoản 6 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP, khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

XI. Thông báo tăng mức đóng bảo hiểm xã hội .

-Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp có mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP hoặc doanh nghiệp tự tăng mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 của Quy trình thu bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Theo đó, đối với doanh nghiệp có mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp hơn Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì phải thông báo tăng mức tiền lương đóng bảo hiểm ngay khi Nghị định 90 có hiệu lực thi hành.

(Nguồn: Hùng Lương)

Đăng một lời bình

Đòn bẩy công nghệ dành cho doanh nghiệpCookies

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Chấp nhận