Điều khoản thỏa thuận

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn cácquý khách hàng đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trướckhi bắt đầu tham quan TimDoiTacKinhDoanh.Vn cũng như sử dụng các dịch vụ trêntrang website, xin vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ Điều khoản Thoả thuận này.Việc sử dụng hoặc truy cập vào website TimDoiTacKinhDoanh.Vn sẽ được hiểu là sựchấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản Thoả thuận.

 

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN TRUY CẬP WEBSITE TIMDOITACKINHDOANH.VN

Điều khoản Thoả thuận này được ký kết giữa TimDoiTacKinhDoanh.Vnvới bất kỳ một cá nhân tổ chức hoặc một thực thể nào khác, những người truy cậphoặc sử dụng website TimDoiTacKinhDoanh.Vn (được gọi chung là "Người sửdụng” hoặc "quý khách hàng").

TimDoiTacKinhDoanh.Vn là website được thiết kếlàm cầu nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và các nhà bánlẻ cùng các lĩnh vực liên quan, bao gồm cả việc những người sử dụngđăng thông tin quảng cáo nhu cầu mua/bán/đặt hàng sản phẩm do nhữngngười sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng đó. TimDoiTacKinhDoanh.Vnchứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, cácliên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phầnmềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là"nội dung") được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thứckhác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, gồm thông tin trên websitecủa TimDoiTacKinhDoanh.Vn mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn nhưđăng thông tin quảng cáo mua/bán/giới thiệu sản phẩm, tải lên các tập tin đaphương tiện.

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sửdụng

1.1. Trách nhiệm của người sử dụng

Quý khách hàng đồng ý chỉ truy cập và dùngwebsite TimDoiTacKinhDoanh.Vn với các mục đích hợp pháp. Quý khách có tráchnhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và cácquy định gắn liền với: (i) việc Quý khách hàng sử dụng website TimDoiTacKinhDoanh.Vn,kể cả vùng tương tác bất kỳ, (ii) việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kếtnối tới website TimDoiTacKinhDoanh.Vn , (iii) phương tiện liên lạc mà nhờ đó,Quý khách hàng nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của Quý khách hàngtới website TimDoiTacKinhDoanh.Vn.

1.2. Hạn chế đối với người sử dụng

Truy cập tới website TimDoiTacKinhDoanh.Vn,Quý khách hàng đồng ý sẽ không:

•    Sử dụng bất kỳ thiết bị,phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạtđộng đúng đắn trên TimDoiTacKinhDoanh.Vn;

•    Hạn chế hoặc ngăn cảnngười sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
•    Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặclàm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của TimDoiTacKinhDoanh.Vn quánhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng TimDoiTacKinhDoanh.Vn;

•    Gửi hoặc chuyển các thôngtin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ,xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tứcgóp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sựhoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tếnào;

•    Gửi hay chuyển các thôngtin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyềncủa những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tưhoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyềnsở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của ngườichủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

•    Gửi hoặc chuyển thông tin,phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

•    Thay đổi, làm hư hại, xoánội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sởhữu của Quý khách hàng; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tớiwebsite TimDoiTacKinhDoanh.Vn;

•    Gửi hoặc chuyển thư rác,thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác,cho dù với mục đích thương mại hay không;

•    Phá vỡ luồng thông tinbình thường trong một tương tác;

•    Tuyên bố có liên hệ vớihay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chứcnào khác màQuý khách hàng không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;   

Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫnsử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho Quý khách hàng hay các dịchvụ trực tuyến;

Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên,chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho làcần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website TimDoiTacKinhDoanh.Vn,bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của Quý kháchhàng tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

•    Quý khách hàng thừa nhậnNội dung trên website TimDoiTacKinhDoanh.Vn nói chung do TimDoiTacKinhDoanh.Vn,cộng tác viên cá nhân về nội dung ("Cộng tác viên"), người được cấpphép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Quý khách hàng thừanhận website TimDoiTacKinhDoanh.Vn cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệbản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ)("Quyền Sở hữu Trí tuệ"), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó làhợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừnhững điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của Quý khách hàng sẽđược quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Quý khách hàng không thể thay đổi, sao chép,mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thịhoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào củanội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù Quý khách hàng có thể: (i) tạo một sốlượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phầnmềm máy tính của Quý khách hàng có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) inmột bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lýcác bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử đểdùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ởdạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳnghạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tinban đầu cho “website TimDoiTacKinhDoanh.Vn” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Quýkhách hàng thừa nhận, website TimDoiTacKinhDoanh.Vn, các cộng tác viên, và/hoặcnhững người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, Quýkhách hàng sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặcin nội dung.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp

Quý khách hàng chỉ có thể tải lên vùng tươngtác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thôngqua website TimDoiTacKinhDoanh.Vn phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳQuyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sựủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website TimDoiTacKinhDoanh.Vnmà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữubản quyền không phải là Quý khách hàng phải kèm theo câu như “do [tên người chủsở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”.

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bấtkỳ, Quý khách hàng tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nộidung đó , hoặc là Quý khách hàng, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website TimDoiTacKinhDoanh.Vnquyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi,không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố,dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện vàhiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nóvới các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặccông nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của QuyềnSở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Quý khách hàng cũng cho phép website TimDoiTacKinhDoanh.Vncấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyềnnào ở trên với nội dung đó. Quý khách hàng cũng cho phép người dùng truy cập,xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Quý khách hàng cũng chophép website TimDoiTacKinhDoanh.Vn dùng tên và logo công ty vì các mục đíchtiếp thị.

3. Các vùng tương tác

Quý khách hàng thừa nhận, website TimDoiTacKinhDoanh.Vncó thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phépphản hồi tới website TimDoiTacKinhDoanh.Vn và tương tác thời gian thực giữanhững người sử dụng. Quý khách hàng cũng hiểu rằng, website TimDoiTacKinhDoanh.Vnkhông kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tớicác vùng tương tác như vậy và rằng, website TimDoiTacKinhDoanh.Vn có thể choQuý khách hàng và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùngtương tác.

Tuy nhiên, website TimDoiTacKinhDoanh.Vn, côngty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làmthuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùngtương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của Quý khách hàngsẽ bị chi phối bởi Điều khoản Thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ,hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do Quý khách hàng hayngười sử dụng khác thiết lập. Quý khách hàng công nhận rằng, website TimDoiTacKinhDoanh.Vnkhông thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì websiteTimDoiTacKinhDoanh.Vn khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùngtương tác nên website TimDoiTacKinhDoanh.Vn không thể xác định trước mức độchính xác hoặc sự phù hợp đối với Điều khoản Thoả thuận này về nội dung bất kỳđược chuyển đi trong vùng tương tác.

Website TimDoiTacKinhDoanh.Vn không chịu tráchnhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nộidung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, Quý khách hàng cũng đồng ýrằng website TimDoiTacKinhDoanh.Vn có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôilúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầukhác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mìnhhay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợpvới bản Thỏa thuận này, website TimDoiTacKinhDoanh.Vn có thể thận trọng điềutra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website TimDoiTacKinhDoanh.Vngiữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vivùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toànthể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm cácđiều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằmtrong chính sách của TimDoiTacKinhDoanh.Vn vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii)bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website TimDoiTacKinhDoanh.Vnhoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điềukhông hay khác.

4. Chấm dứt

Quyền duy nhất của Quý khách hàng khi khôngthỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn củawebsite TimDoiTacKinhDoanh.Vn trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi vềnội dung là dừng sự truy cập tới website TimDoiTacKinhDoanh.Vn. Website TimDoiTacKinhDoanh.Vncó thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của Quý khách hàng đến tất cảhay phần bất kỳ của website TimDoiTacKinhDoanh.Vn mà không thông báo với cáchành động khi TimDoiTacKinhDoanh.Vn tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận nàyhoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website TimDoiTacKinhDoanh.Vnđã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website TimDoiTacKinhDoanh.Vnvà những người sử dụng khác.

Website TimDoiTacKinhDoanh.Vn với đặc quyềnriêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận nàymà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền củamình. Trong trường hợp chấm dứt, Quý khách hàng không còn được phép truy cậpđến website TimDoiTacKinhDoanh.Vn nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chếcủa Quý khách hàng về nội dung đươc tải xuống từ TimDoiTacKinhDoanh.Vn, cũngnhư những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý đượcnêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

5. Các liên kết

Quý khách hàng hiểu rằng trừ phần nội dung,các sản phẩm và dịch vụ có trên website TimDoiTacKinhDoanh.Vn, công ty mẹ, hoặccác chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lýtương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóahoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từwebsite TimDoiTacKinhDoanh.Vn. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đềucó thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là mộtphần của website TimDoiTacKinhDoanh.Vn hoặc được kiểm soát bởi TimDoiTacKinhDoanh.Vn.Website TimDoiTacKinhDoanh.Vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm vềtính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọinội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từwebsite TimDoiTacKinhDoanh.Vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độclập đó, và do vậy việc sử dụng của Quý khách hàng là sự mạo hiểm riêng của Quýkhách hàng.

Website TimDoiTacKinhDoanh.Vn, công ty mẹ,hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lýtương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mấtmát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tincậy của Quý khách hàng vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên sitebất kỳ được kết nối đến hoặc từ website TimDoiTacKinhDoanh.Vn, hoặc do Quýkhách hàng không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từwebsite TimDoiTacKinhDoanh.Vn.

6. Bồi thường

Quý khách hàng đồng ý trả tiền cho website TimDoiTacKinhDoanh.Vn,công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công vàcác đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi vàcác phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điềukhoản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cậpcủa Quý khách hàng tới website TimDoiTacKinhDoanh.Vn hoặc site internet đựơckết nối đến hoặc từ website TimDoiTacKinhDoanh.Vn, hoặc về việc truyền nội dungbất kỳ trên website TimDoiTacKinhDoanh.Vn.

7. Các vấn đề khác

Điều khoản Thoả thuận này bao gồm toàn bộ sựthoả thuận giữa website TimDoiTacKinhDoanh.Vn và Quý khách hàng, và thay thếmọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website TimDoiTacKinhDoanh.Vn có thểxét lại Điều khoản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nàovà đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo vềsự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website TimDoiTacKinhDoanh.Vn. Quý kháchhàng đồng ý xem xét lại Điều khoản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điềuđã được sửa lại đó. Nếu Quý khách hàng không chấp nhận các sửa đổi này, Quýkhách hàng phải thôi truy cập tới website TimDoiTacKinhDoanh.Vn . Sự tiếp tụctruy cập của Quý khách hàng và việc sử dụng website TimDoiTacKinhDoanh.Vn sauthông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cảcác sửa đổi như vậy.

Việc website TimDoiTacKinhDoanh.Vn không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặtchẽ mọi điều khoản của Điều khoản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khướctừ điều khoản hay quyền bất kỳ.
Xin cám ơn Quý khách hàng đã dành thời gian đọc bản Thỏa thuận này, và một lầnnữa xin cám ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằngnhững thông tin trên TimDoiTacKinhDoanh.Vn sẽ hữu ích đối với Quý khách hàng.

Mọi thông tin cần giải đáp mời bạn liên hệ vớichúng tôi:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UY TÍN PHÁT

Địa chỉ: Số 136, ngõ 44 phố Trần Thái Tông, tổ27 phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà nội.

Hotline: 0945.062.863 

Email: timdoitackinhdoanh@gmail.com

Website: https://TimDoiTacKinhDoanh.Vn/Cookies

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Chấp nhận